Οι εργασίες θα διαρκέσουν από 25 Φεβρουαρίου 2019 έως και 25 Απριλίου 2019. Στη διάρκεια των εργασιών, θα αποκλείονται ορισμένες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις υπόλοιπες λωρίδες, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και την πρόοδο των εργασιών, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει καθολική διακοπή κυκλοφορίας και ακινητοποίηση των οχημάτων επί της οδού. Με μέριμνα του αναδόχου, η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται τουλάχιστον από μία λωρίδα πλάτους 4,50 μέτρων, προκειμένου να διευκολύνονται τα μεγάλα οχήματα, που τυχόν κινηθούν το επίμαχο διάστημα. Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο στη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και τη νύχτα. Δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες το τριήμερο από 8 έως και 11 Μαρτίου 2019 και από 22 έως και 25 Μαρτίου 2019. Τα κυκλοφοριακά μέτρα είναι προσωρινά και θα πάψουν να ισχύουν μετά το τέλος των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς τους, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Πηγή